Greenkeeper informerer

Greenkeeperne har nu åbnet hele banen så der spilles fra almindelige teesteder og til almindelige greens fra og med d. 24. marts 2017.

Dette betyder samtidig betaling af fuld green fee.

Mvh
Bestyrelsen

01.03.2017

Så er foråret på vej og greenkeeperne er mødt ind efter vinterpausen. Der forestår et stort arbejde med at gøre banerne klar til åbningsturneringen.

I løbet af vinteren er der blevet fældet en del træer, især ved de bageste P&P huller, for at skabe nødvendigt luft og lys til fairways og greens.

Banerne forventes åbnet til sommergreens i løbet af ugen. Dog skal der ved frost spilles til vintergreens.

Ud over klargøringsarbejdet, skal der også lægges 700 fliser ved herre tee stederne, hvor vores nye flotte teesteds huse og bænke skal placeres.

Kørsel med Buggies er ikke tilladt.