Greenkeeper informerer

Vinterregler for 18 huls- og Pay & Play banen

  -   Sommergreens 

Alle ”vintergolfere” bedes iagttage nedenstående regler for spil til sommergreens.

Spillere bør holde sig ajour på hjemmesiden og i klubhuset ift. eventuel banelukning eller restriktioner. 
Vi vil, så vidt det er muligt, forsøge at være på forkant med vejrsituation, men
det skal understreges, at manglende information på hjemmesiden eller i klubhuset ikke 
tilsidesætter nedenstående regler for spil til sommergreens.

Sommergreens må ikke betrædes ved frost i jorden eller rimfrost på græsset – i disse tilfælde henvises til spil til vintergreens. (Blå flag)

Der appelleres til brug af bærebag.

Der henstilles til at tee op på fairway.

Der appelleres til at spillerne retter nedslagsmærker op, da greens i vinterperioden er ekstra sårbare overfor svampeangreb.

Der må ikke køres med buggies eller el scootere, når der er rimfrost på banen.


Spil til sommergreens hen over vinteren er betinget af, at medlemmer og gæster følger retningslinjerne.   

Greenkeeperne
Okt. 2017