Provisorisk bold, puttelinie og muldvarpeskud

27. oktober 2009.
 
Da jeg i løbet af de seneste turneringer havde hørt forskellige ting, der var drøftet omkring banen og spillet, sendte jeg nogle ganske enkle spørgsmål til Ole, men han har selvfølgelig ikke undladt at lave lidt fis med dem. Da han både opstiller problematikken og svarer på den, videregiver jeg hans svar i sin helhed. (Ib 499)
 

Ib slår på hul 14 sit drive ind i skoven, hvorefter han slår en provisorisk bold til 1 m fra flaget på green, da han ser hvor tæt han er på hullet ønsker han ikke at finde sin oprindelige bold.

Kan han opgive den første?. Kan jeg som modspiller sige, at den første skal man lede efter i 5 min?.

Ib kan ikke nægte, at jeg leder efter den første bold, Regel 1-4, (ret og rimelighed), men hvis Ib udfører et slag til den provisoriske bold, fra et sted hvor den oprindelige bold antageligt er, eller fra et sted nærmere hullet end den oprindelige bold, inden den oprindelige bold bliver fundet, så bliver den provisoriske bold, bolden i spil og den oprindelige bold skal opgives.  Regel 27-2b, (provisorisk bold), Dec. 27-2b/1 (fortsat spil med provisorisk bold uden søgning efter oprindelig bold).   

Ib´s bold ligger på green. Ca. 1 m foran hans bold, i hans puttelinie, er der et en gammel hulprop der ikke er trykket langt nok ned, og ca. 20 cm foran hullet også i hans puttelinie, er der et nedslagsmærke.

Må Ib rette både hulprop og nedslagsmærke op?.

Ja, Ib må udbedre gamle hulpropper og skader på green forårsaget af en bolds nedslag, hvad enten hans bold ligger på green eller ej, men spikemærker på puttelinien, må ikke oprettes før puttet er udført. Regel 16-1c.

Ib´s bold ligger lige ved siden af et muldvarpeskud, bolden berører ikke muldvarpeskuddet, det generer heller ikke hans stance, men han kan risikere, at ramme muldvarpeskuddet, efter han har ramt sin bold.

Har han ret til lempelse?.

Ja, hvis muldvarpeskuddet generer hans stance, eller området for hans tilsigtede sving, har han ret til lempelse efter, Regel 25-1a. Ved at finde nærmeste punkt for lempelse, og derefter droppe inden for en køllelængde, men ikke nærmere hullet, end nærmeste punkt for lempelse.

Ole Juul.