Seniorklubben i Marielyst Golf Klub

Velkommen til Seniorklubben, der er stiftet den 08-03-2014.
Der optages medlemmer af Marielyst Golf Klub med gyldigt DGU kort fra det år, medlemmet fylder 55 år.
 
Seniorklubben har spilledag hver onsdag kl. 09.00. Mødetid senest kl. 8:45.
Seniorklubbens formål er at arrangere en ugentlig turnering for medlemmer af ”Klubben”, etablere venskabsturneringer med andre klubber i området, samt udbygge det sportslige og sociale samvær i Klubben.
Hvis man har lyst til kun at spille 9 huller, kan man starte på hul 1 fra kl. 11:00 til 11:30.
 


 
Bestyrelse:
 
Formand:
Birgit Klerens
tlf.: 42 17 13 44
Næstformand:
John P. Pedersen
tlf.: 29 71 21 07

Kasserer:
Ib Aage Hansen
tlf.: 24 91 89 03
Mail: lih@pc.dk

Sekretær:
Finn Lyngsøe
tlf.: 61 77 42 08

Turneringsudvalg:
Jytte Balsløv Jørgensen
tlf.: 29 91 73 50
Suppleant:
Marianne Nyegaard
tlf.: 20764523

Eventuelle spørgsmål kan rettes til en af ovennævnte bestyrelsesmedlemmer på telefon eller E-mail.

 
Medlemskontingent er i 2018 fastsat til kr. 200,-.
Kontingent indbetales på reg.nr. 0674 konto 0747218935 senest 1. april 2018 med angivelse af navn og medlemsnummer.
 
Det er muligt for ikke medlemmer, der kan optages, at deltage mod et gebyr på kr. 20,-  pr. gang.
 
Ved månedsmatch, i perioden april til september, spiser vi varm middag sammen efter matchen. (tilmelding gennem golfbox)