Blishøns

Blishøns

I de 8 år jeg har været medlem af golfklubben, har der hvert forår været stor utilfredshed med blishønsene i vores søer, fordi de jagter ænderne og deres ællinger.

Igen i år er de små ny udklækkede ællinger forsvundet, ligesom det er sket hvert år. Selvfølgelig er der rovfugle der får sig en ” lille andesteg ”, men den store udryddelse mistænkes blishønsene for at være skyld i.

Jeg vil derfor foreslå bestyrelsen, at man tager initiativ til en effektiv jagt på blishønsene. Jagtperioden er iflg. kalenderen 1.sept. til 31. jan.

Hvis de overvintrene blishøns fjernes, så vil der alligevel komme nye til, idet blishøns er trækfugle. Sandsynligheden for at der kommer samme antal til næste år må være mindre.

Der må være jægere iblandt golfklubbens medlemmer, som vil tage denne opgave mod dækning af div. omkostninger.

Selvom blishønen egentlig er en flot fugl, så tror jeg flertallet hellere vil se en flok ællinger vokse op.

Derfor er mit forslag, at klubben laver en prøveperiode på 2 – 3 år og derefter vurdere resultatet.

Maj 2016

Erik Birch