Generelle betingelser for turneringer

Generelle turneringsbetingelser

Turneringskomite:

Den på dagen udnævnte turneringsledelse udgør ”Komiteen

1. TILMELDING

Senest torsdag kl. 16:00 før turneringen.

Komiteen fastsætter eventuelt et maksimalt antal deltagere i turneringen.

Turneringen aflyses, hvis der er mindre end 20 tilmeldte.

Det maximale deltagerantal i turneringerne er 112.

Se dog turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

2. EFTERTILMELDING

Kan normalt kun finde sted, hvis der er afbud og altid til den turneringsansvarlige. Ved evt. overtegning til en turnering vil de overskydende deltagere blive registreret på eftertilmeldingslisten efter princippet "først til mølle".

3. AFBUD

Skal meddeles til den turneringsansvarlige senest dagen før turneringen. Spillere, der udebliver uden afbud eller melder afbud samme dag som turneringen, hæfter for turneringsfeeen og evt. mad. som skal betales, inden spilleren igen kan deltage i en turnering.

4. STARTLISTE

Offentliggøres på golfbox.dk samt ved opslag i klubhuset senest dagen før en turnering.

5. TURNERINGSFEE

Skal være betalt og SCOREKORT afhentet senest 20 min. før starttiden. Greenfee spillere skal herudover betale greenfee. Mødetiden ved startstedet er senest 5 min. før det fastlagte start tidspunkt.

6. HCP GRUPPER.

Antallet af tilmeldte afgør antallet af rækker.

7. TEE-STED.

Damer spiller fra rødt teested, Herrer fra gult teested.

Juniorer deltager i de forskellige grupper på lige fod med de øvrige spillere, såfremt intet andet er nævnt i betingelserne for den enkelte turnering.

8. SCOREKORT:

Scorekortet afleveres til komiteen straks efter runden, selvfølgelig efter at det først er kontrolleret og underskrevet af spiller og markør. Der kan herefter ikke foretages yderligere rettelser i scorekortet.

9. TVIVLSSPØRGSMÅL

Tvivlsspørgsmål under turneringens afvikling skal meddeles komiteen straks efter turneringen og inden scorekortet afleveres.

10. KLAGER

Klager i forbindelse med turneringens afvikling eller eventuelle andre forhold i forbindelse med turneringen skal ske direkte til turneringsledelsen straks efter turneringen.

Komiteen´s afgørelse er endelig.

11. AFGØRELSE VED LIGE RESULTATER:

Slagspil (normalt og gunstart): Matematiske metode d.v.s. bedst på de sidste 18, 9, 6, 3 huller eller på sidste hul. Er der stadig lighed findes vinderen ved lodtrækning.

Turneringer uden handicap:

Med mindre andet fremgår af turneringens betingelser findes vinderne ved "sudden death" - hvilke huller der skal benyttes hertil, udpeges på forhånd. Normalt hul 10 –11-10-11 o.s.v.

Turneringer med handicap:

Runden fortsættes på hul 1.

12. PRÆMIER: Normalt vil der være en præmie for hver 7 - 8 deltagere i en turnering.

Juniorer under 18 år kan ikke vinde vin eller spiritus. Alternative præmier af samme værdi vil blive udleveret i stedet.

Er en præmiemodtager ikke til stede ved overrækkelsen, tilfalder præmien til næste berettigede spiller.

13. GOLF-CAR eller andet personbærende køretøj til transport af en spiller må kun benyttes under turneringer under særlige omstændigheder, der skal godkendes af Komiteen. I sådanne tilfælde betragtes vognen som udstyr i hht. golfreglernes bestemmelser.

14. MOBIL TELEFON

Brug af mobiltelefon til andet end afstandsmåling er ikke tilladt med mindre der er tale om et nødstilfælde, og skal accepteres af medspillere samt den skal være på lydløs under en turnering.

15. HUNDE, barnevogne og andet turneringen uvedkommende må ikke medbringes i en turnering.

16. LANGSOMT SPIL:

Den normerede maksimale spilletid for en 3 bold er 3 timer og 56 min. for 18 huller. Komiteen vil kontrollere tidsforbruget og om nødvendigt uddele advarsler og straffeslag, såfremt tiden overskrides unødvendigt.

17. BANELUKNING:

Banen lukkes i nødvendigt omfang under turneringer.

18. GENERELT:

Nærværende generelle turneringsbetingelser er gældende i alle turneringer i Marielyst Golf Klub, med mindre andet er anført i turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.