Velbesøgt generalforsamling

VELBESØGT GENERALFORSAMLING

 

90 af klubbens medlemmer var til stede ved den årlige generalforsamling den 14. april i klubhuset. Formand Peter Olsen kunne fortælle, at klubben i dag har 731 aktive medlemmer og 71 passive medlemmer i alt 806. Der er 189 flexmedlemmer.

 

I sin beretning takkede han de mange frivillige hjælpere, som sørger for at at klubben kører så godt, som den gør.

 

Efter 8 år som bestyrelsesmedlem valgte Lilli Jensen at gå af. Hun fik blomster og gaver af formanden og de fastansatte i sekretariatet.

 

Nyvalgt til bestyrelsen blev Britt Buhl Alsgren.

 

Både formand Peter Olsen og Lotte Petersen modtog genvalg for de næste 2 år.

 

Den nye bestyrelse fra venstre mod højre: Jan Jørgensen, Steen Wæver, Lotte Petersen, Britt Buhl Alsgren, Peter Olsen og Alfred Jensen. Søren Nielsen, som også er med i bestyrelsen, var ikke til stede på grund af arbejde.

 

 

På denne plads kommer der senere et mere uddybende referat af generalforsamlingen.

« Tilbage